Lidbrink och Carneheim AB /

AKTUELLT

Nya utbildningsklienter sökes

Efter certifieringen inom SEPT kommer jag nu utbilda mig som ledare för existentiella samtal i grupp. Där fokuserar vi på samtal om livet exempelvis meningsskapande, relationer, ansvar och frihet.  Jag söker därför nya utbildningsklienter som under fyra tisdagskvällar under augusti-september möts och diskuterar under min ledning.

Trädgården

Snart är det JAS dvs Juli, Augusti, September som är en idealisk period för fruktträdsbeskärning. 

Reflekterande ledarskapsresa

För andra året har vi genomfört en reflekterande ledarskapsresa i Jämtlandsfjällen. Ett koncept där vi blandar ledarskapsdiskussioner med fysisk aktivitet i fjällmiljö. Upplägget är 3 dagar på skidor. Svårighetsgraden anpassas efter gruppens förmåga. Målgrupp är antingen enskilda personer eller en befintlig till exempel ledningsgrupp. 

mobil

Lidbrink och Carneheim AB /

AKTUELLT

Nya utbildningsklienter sökes

Efter certifieringen inom SEPT kommer jag nu utbilda mig som ledare för existentiella samtal i grupp. Där fokuserar vi på samtal om livet exempelvis meningsskapande, relationer, ansvar och frihet.  Jag söker därför nya utbildningsklienter som under fyra tisdagskvällar under augusti-september möts och diskuterar under min ledning.

Trädgården

Snart är det JAS dvs Juli, Augusti, September som är en idealisk period för fruktträdsbeskärning. 

Reflekterande ledarskapsresa

För andra året har vi genomfört en reflekterande ledarskapsresa i Jämtlandsfjällen. Ett koncept där vi blandar ledarskapsdiskussioner med fysisk aktivitet i fjällmiljö. Upplägget är 3 dagar på skidor. Svårighetsgraden anpassas efter gruppens förmåga. Målgrupp är antingen enskilda personer eller en befintlig till exempel ledningsgrupp.